欢迎访问上海交通大学BIO-X研究院!
1. Jie Xu, Yun Liu, Peng Wang, Sheng Li, Yabing Wang, Jun Li, Daizhan Zhou, Zhuo Chen, Teng Zhao, Ting Wang, He Xu, Yifeng Yang, Guoyin Feng, Lin He*, Lan Yu*.Positive association between the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene and bipolar disorder in the Han Chinese population.Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010 Jan 5;153B(1):275-9. (IF:4.224)
2. J Du, A Zhang, L Wang, J Xuan, L Yu, R Che, X Li, N Gu, Z Lin, G Feng, Q Xing, L He. Relationship between response to risperidone, plasma concentrations of risperidone and CYP3A4 polymorphisms in schizophrenia patients. J Psychopharmacol. 2010 Jul;24(7):1115-20. (IF: 4.063)
3. Shengzhen Guo#, Jian Zhou#, Bo Gao, Jianxin Hu, Hongsheng Wang, Junwei Meng, Xinzhi Zhao, Gang Ma, Chuwen Lin, Yue Xiao, Wei Tang, Xuming Zhu, Kathryn S.E. Cheah, Guoying Feng, Danny Chan*, Lin He*. Missense mutations in IHH impair Indian Hedgehog signaling in C3H10T1/2 cells: Implications for brachydactyly type A1, and new targets for Hedgehog signaling. Cell Mol Biol Lett. 2010;15(1):153-76.(IF: 1.676)
4. Ruiqiang Li#, Wei Fan#, Geng Tian#, Hongmei Zhu#, Lin He#, Jing Cai#, Quanfei Huang, Qingle Cai, Bo Li, Yinqi Bai, Zhihe Zhang, Yaping Zhang, Wen Wang, Jun Li, Fuwen Wei, Heng Li, Min Jian, Jianwen Li, Zhaolei Zhang, Rasmus Nielsen, Dawei Li, Wanjun Gu, Zhentao Yang, Zhaoling Xuan, Oliver A. Ryder, Frederick Chi-Ching Leung, Yan Zhou, Jianjun Cao, Xiao Sun, Yonggui Fu, Xiaodong Fang, Xiaosen Guo, BoWang, Rong Hou, Fujun Shen, BoMu, Peixiang Ni, Runmao Lin, Wubin Qian, GuodongWang, Chang Yu, Wenhui Nie, Jinhuan Wang, ZhigangWu, Huiqing Liang, Jiumeng Min,, QiWu, Shifeng Cheng, Jue Ruan, Mingwei Wang, Zhongbin Shi, Ming Wen, Binghang Liu, Xiaoli Ren, Huisong Zheng, Dong Dong, Kathleen Cook, Gao Shan, Hao Zhang, Carolin Kosiol, Xueying Xie, Zuhong Lu, Hancheng Zheng, Yingrui Li, Cynthia C. Steiner, Tommy Tsan-Yuk Lam, Siyuan Lin, Qinghui Zhang, Guoqing Li, Jing Tian, Timing Gong, Hongde Liu, Dejin Zhang, Lin Fang, Chen Ye, Juanbin Zhang, Wenbo Hu, Anlong Xu, Yuanyuan Ren, Guojie Zhang, Michael W. Bruford, Qibin Li, Lijia Ma, Yiran Guo, Na An, Yujie Hu, Yang Zheng, Yongyong Shi, Zhiqiang Li, Qing Liu, Yanling Chen, Jing Zhao, Ning Qu, Shancen Zhao, Feng Tian, Xiaoling Wang, Haiyin Wang, Lizhi Xu, Xiao Liu, Tomas Vinar, Yajun Wang, Tak-Wah Lam, Siu-Ming Yiu, Shiping Liu, Hemin Zhang, Desheng Li, Yan Huang, Xia Wang, Guohua Yang, Zhi Jiang, Junyi Wang, Nan Qin, Li Li, Jingxiang Li, Lars Bolund, Karsten Kristiansen, Gane Ka-Shu Wong, Maynard Olson, Xiuqing Zhang, Songgang Li, Huanming Yang, Jian Wang*, Jun Wang*. The sequence and de novo assembly of the giant panda genome. Nature. 2010 Jan 21;463(7279):311-317. (IF: 36.101,  Nature Publishing Group 杂志) (# with equal contributions)
5. Teng Zhao, Di Zhang, Yun Liu, Daizhan Zhou, Zhuo Chen, Yifeng Yang, Sheng Li, Lan Yu, Zuofeng Zhang, Guoyin Feng, Lin He*, He Xu*. Association between ESR1 and ESR2 gene polymorphisms and hyperlipidemia in Chinese Han postmenopausal women. J Hum Genet. 2010 Jan;55(1):50-4. (IF: 2.547, Nature Publishing Group 杂志)
6. Ming Zhang, ZhongMing Zhao, Lin He*, ChunLing Wan*. A meta-analysis of oxidative stress markers in schizophrenia. SCIENCE CHINA Life Sciences.2010 Jan;53:112-124.
7. Zhensheng Gu, Baohu Ji, Chunling Wan, Guang He, Juan Zhang, Ming Zhang, Guoyin Feng, Lin He, Linghan Gao*. A splice site mutation in CRYBA1/A3 causing autosomal dominant posterior polar cataract in a Chinese pedigree. Mol Vis. 2010 Feb 5;16:154-60. (IF: 2.900)
8. Ming Zhang, Baohu Ji, Hong Zou, Junwei Shi, Zhao Zhang, Xingwang Li, Hui Zhu, Guoyin Feng, Meilei Jin, Lei Yu, Lin He*, Chunling Wan*. Vitamin A depletion alters sensitivity of motor behavior to MK-801 in C57BL/6J mice. Behav Brain Funct. 2010 Jan 22;6:7. (IF: 2.336)
9. 张明, 张钊, 魏之昀, 贺林*, 万春玲*. 多巴胺D2受体基因与精神分裂症和双相情感障碍关联研究的荟萃分析. 国际遗传学杂志(Int J Genet). 2010 Feb 15;1(33):5-11.
10. Lun Yang*, Jian Chen, Leming Shi, Michael P. Hudock, Kejian Wang, Lin He*. Identifying Unexpected Therapeutic Targets via Chemical-Protein Interactome. PLoS One. 2010 Mar 8;5(3):e9568. (IF: 4.411)
11. Zhen Zeng, Lina Li, Zhao Zhang, Yang Li, Zhiyun Wei, Ke Huang, Lin He, Yongyong Shi. A meta-analysis of three polymorphisms in the endothelial nitric oxide synthase gene (NOS3) and their effect on the risk of diabetic nephropathy. Hum Genet. 2010 Apr;127(4):373-81. (IF: 5.047)
12. Baocheng Liu, Jing Zhang, Lei Wang, Xingwang Li, Yang Wang, Jue Ji, Fengping Yang, Chunling Wan, Linghan Gao, Yifeng Xu, Guoyin Feng, Lin He*, Xinzhi Zhao*, Guang He*. No association between EGR gene family polymorphisms and schizophrenia in the Chinese population. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Apr 16;34(3):506-509. (IF: 2.877)
13. Jing Zhang, Ronglin Che, Xingwang Li, Wei Tang, Qian Zhao, Ruqi Tang, Yang Wang, Zhao Zhang, Jue Ji, Fengping Yang, Yongyong Shi, Weidong Ji, Guoquan Zhou, Guoyin Feng, Lin He*, Guang He*. No association between the FXYD6 gene and schizophrenia in the Chinese Han population. J Psychiatr Res. 2010 Apr;44(6):409-12. (IF: 4.679)
14. Kefu Tang, Xin Li, Qinghe Xing, Weidong Li, Guoyin Feng, Lin He*, Shengying Qin*. Genetic polymorphism analysis of cytochrome P4502E1 (CYP2E1) in Chinese Han populations from four different geographic areas of Mainland China.Genomics. 2010 Apr;95(4):224-9. (IF:3.84)
15. 赵倩, 师咏勇, 贺林*. 精神分裂症中拷贝数变异的研究新进展. 国际遗传学杂志(Int J Genet). 2010 Arl 15; 33(2):97-100.
16. BaoCheng Liu, Jing Zhang, Lei Wang, XingWang Li, Yang Wang, ZhiYun Wei, Jue Ji, FengPing Yang, ChunLing Wan, YiFeng Xu, GuoYin Feng, Lin He, Guang He*. HTR2C promoter polymorphisms are associated with risperidone efficacy in Chinese female patients. Pharmacogenomics. 2010 May;11(5):685-92. (IF:4.056)
17. Xiaomin Niu, Zhiwei Chen, Shengping Shen, Yun Liu, Daizhan Zhou, Jie Zhang, Ziming Li, Yongfeng Yu, Meilin Liao, Shun Lu*, Lin He*. Association of the CHRNA3 Locus with Lung Cancer Risk and Prognosis in Chinese Han Population. J Thorac Oncol. 2010 May;5(5):658-66. (IF: 4.547)
18. Mingqing Xu*, Sheng Li, Qinghe Xing, Rui Gao, Guoyin Feng, Zhiguang Lin, David St Clair, Lin He*. Genetic variants in the BDNF gene and therapeutic response to risperidone in schizophrenia patients: a pharmacogenetic study. Eur J Hum Genet. 2010 Jun;18(6):707-12. (IF: 4.380, Nature Publishing Group 杂志)
19. You Li, Qian Zhao, Zhao Zhang, Peng Wang, Ronglin Che, Wei Tang, Guoyin Feng, Klaus Lindpaintner, Lin He*, Yongyong Shi*. Association study between RGS4 and bipolar disorder in the Chinese Han population. Psychiatr Genet. 2010 Jun;20(3):130-2. (IF: 2.696)
20. Jing Du#,*, Wenjing Zhang#, Lingli Guo, Zhaofeng Zhang, Huijuan Shi, Jian Wang, Huiqin Zhang, Linghan Gao, Guoyin Feng, Lin He*. Two FSHR variants, haplotypes and meta-analysis in Chinese women with premature ovarian failure and polycystic ovary syndrome. Mol Genet Metab. 2010 Jul;100(3):292-295. (IF: 3.539)
21. MengYuan Kan, DaiZhan Zhou, Di Zhang, Z Zhang, Zhuo Chen, YiFeng Yang, XiZzhi Guo, He Xu, Lin He*, Yun Liu*. Two susceptible diabetogenic variants near/in MTNR1B are associated with fasting plasma glucose in a Han Chinese cohort. Diabet Med. 2010 May;27(5):598-602. (IF: 3.172)
22. Zhuo Chen, Di Zhang, Yun Liu, Daizhan Zhou, Teng Zhao, Yifeng Yang, Lin He*, He Xu*. Variants in hepatocyte nuclear factor 4α gene promoter region and type 2 diabetes risk in Chinese. Exp Biol Med (Maywood). 2010 Jul 1;235(7):857-61. (IF: 2.954)
23. Mingqing Xu*, Lin He*. Convergent Evidence Shows a Positive Association of Interleukin-1 Gene Complex Locus with Susceptibility to Schizophrenia in the Caucasian population. Schizophr Res. 2010 Jul; 120(1-3): 131-42. (IF: 4.458)
24. Zhao Zhang, Ying Wang, Chunhai Fan*, Can Li, You Li, Lulu Qian, Yanming Fu, Yongyong Shi, Jun Hu, Lin He*. Asymmetric DNA Origami for Spatially Addressable and Index-Free Solution-Phase DNA Chips. Adv Mater. 2010;22(24):2672-2675. (IF: 10.857)
25. Xiaohan Hu#, Qiang Liu#, Zhao Zhang, Zhiqiang Li, Shilin Wang, Lin He*, Yongyong Shi*. SHEsisEpi, a GPU-enhanced genome-wide SNP-SNP interaction scanning algorithm, efficiently reveals the risk of genetic epistasis in bipolar disorder. Cell Res. 2010 Jul;20(7):854-7. (IF: 9.417, Nature Publishing Group 杂志)
26. Yun Liu#, Zhe Liu#, Yiqing Song, Daizhan Zhou, Di Zhang, Teng Zhao, Zhuo Chen, Lan Yu, Yifeng Yang, Guoyin Feng, Jun Li, Jie Zhang, Simin Liu, Zuofeng Zhang, Lin He*, He Xu*. Meta-analysis Added Power to Identify Variants in FTO Associated With Type 2 Diabetes and Obesity in the Asian Population. Obesity (Silver Spring). 2010 Aug;18(8):1619-24. (IF: 3.531, Nature Publishing Group 杂志)
27. Mingqing Xu#*, Qinghe Xing#, Sheng Li#, Yonglan Zheng, Shengnan Wu, Rui Gao, Lan Yu, Tingwei Guo, Yifeng Yang, Jixia Liu, Aiping Zhang, Xinzhi Zhao, Guang He, Jian Zhou, Lei Wang, Jiekun Xuan, Jing Du, Xingwang Li, Guoyin Feng, Zhiguang Lin, Yifeng Xu, David St Clair, Zhicheng Lin, Lin He*. Pharacogenetic effects of dopamine transporter gene polymorphisms on response to chlorpromazine and clozapine and on extrapyramidal syndrome in schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Aug 16;34(6):1026-32. (IF: 2.877)
28. Keng Po Lai, Wai Fook Leong, Jenny Fung Ling Chau, Deyong Jia, Li Zeng, Huijuan Liu, Lin He, Aijun Hao, Hongbing Zhang, David Meek, Chakradhar Velagapudi, Samy L Habib, Baojie Li*. S6K1 is a multifaceted regulator of Mdm2 that connects nutrient status and DNA damage response. EMBO J. 2010 Sep 1; 29(17):2994-3006. (IF: 10.124)
29. Zhao Zhang, Dongdong Zeng, Hongwei Ma, Guoying Feng, Jun Hu, Lin He*, Can Li*, Chunhai Fan*. A DNA-Origami Chip Platform for Label-Free SNP Genotyping Using Toehold-Mediated Strand Displacement. Small. 2010 Sep 6;6(17):1854-8. (IF: 7.333)
30. Shanshan Xu#, Shengying Qin#, Xuefan Gu*, Wenjuan Qiu, Jun Ye, Lianshu Han, Lin He. Rapid detection of glycogen storage disease type Ia by DNA microarray. Clin Chem Lab Med. 2010 Sep;48(9):1229-34. (IF: 2.069)
31. Mingqing Xu*, David St Clair, Lin He*. Testing for genetic association between the ZDHHC8 gene locus and susceptibility to schizophrenia: An integrated analysis of multiple datasets.Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010 Oct;153B(7):1266-1275. (IF:4.224)
32. Tao Li#, Zhiqiang Li#, Peng Chen, Qian Zhao, Ti Wang, Ke Huang, JunYan Li, You Li, Jie Liu, Zhen Zeng, GuoYin Feng, Lin He, YongYong Shi*. Common Variants in Major Histocompatibility Complex Region and TCF4 Gene Are Significantly Associated with Schizophrenia in Han Chinese. Biol Psychiatry. 2010 Oct 1;68(7):671-3. (IF: 8.926)
33. Junyan Li, Xinxing Wu, Xingwang Li, Guoyin Feng, Lin He, Yongyong Shi*. The Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Is Associated with Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis. Cardiology. 2010 Sep 22;116(4):271-278. (IF: 1.982)
34. Huijuan Liu, Baojie Li*. p53 control of bone remodeling. J Cell Biochem. 2010 Oct 15;111(3):529-34. (IF:3.122)
35. Yang Wang, Lei Wang, Xingwang Li, Baocheng Liu, Qingzhu Zhao, Peng Chen, Ti Wang, Tao Li, Jue Ji, Fengping Yang, Quan Wang , Jinfen Wang, Yanzeng Xiao, Yifeng Xu, Guoyin Feng, Zhihai Peng, Lin He*, Guang He*. Polymorphisms of XRCC4 are involved in reduced colorectal cancer risk in Chinese schizophrenia patients. BMC Cancer. 2010 Oct 4;10:523. (IF: 3.153)
36. Lei Wang, Ying Wang, Xiaoping Zhang, Juanzi Shi, Min Wang, ZhiyunWei, Aman Zhao, Baojie Li, Xinzhi Zhao, Qinghe Xing, Lin He. Common genetic variation in MTNR1B is associated with serum testosterone, glucose tolerance, and insulin secretion in polycystic ovary syndrome patients. Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2486-9, 2489.e1-2. (IF: 3.970)
37. Mingqing Xu, Pak Sham, Zheng Ye, Klaus Lindpaintner, Lin He. A1166C genetic variation of the angiotensin II type I receptor gene and susceptibility to coronary heart disease: Collaborative of 53 studies with 20,435 cases and 23,674 controls. Atherosclerosis. 2010 Nov;213(1):191-9. (IF:4.522)
38. R. Chen, Y. Wei, Q. Cai, S. Duan, J. Lin, M. Fang, K. Lv, N. Cheng, S. Sun. PADI4 Gene Polymorphism is not Associated with Ankylosing Spondylitis in Chinese Han Population. Scand J Immunol. 2010 Nov;72(5):449-53. (IF:2.108)
39. Kefu Tang, Yang Li, Zhao Zhang, Yunmin Gu, Yuyu Xiong, Guoyin Feng, Lin He*, Shengying Qin*. The PstI/RsaI and DraI polymorphisms of CYP2E1 and head and neck cancer risk: a meta-analysis based on 21 case-control studies. BMC Cancer. 2010 Oct 22;10(1):575. (IF: 3.153)
40. Ti Wang, Zhen Zeng, Tao Li, Jie Liu, Junyan Li, You Li, Qian Zhao, Zhiyun Wei, Yang Wang, Baojie Li, Guoyin Feng, Lin He, Yongyong Shi*. Common SNPs in myelin transcription factor 1-like (MYT1L): association with major depressive disorder in the Chinese Han population. PLoS One. 2010 Oct 27;5(10):e13662. (IF: 4.411)
41. Yang Wang, Jing Zhang, Baocheng Liu, Liyan Shao, Zhiyun Wei, Xingwang Li, Jue Ji, Fengping Yang, Ti Wang, Jie Liu, Chunling Wan, Baojie Li, Yifeng Xu, Guoyin Feng, Lin He, Guang He*. Genetic polymorphisms in the SCN8A gene are associated with suicidal behavior in psychiatric disorders in the Chinese population. World J Biol Psychiatry. 2010 Dec;11(8):956-63. (IF: 5.564)
42. He Xu, Yiqing Song, Nai-Chieh You, Zuo-Feng Zhang, Sander Greenland, Earl S Ford, Lin He, Simin Liu*. Prevalence and clustering of metabolic risk factors for Type 2 Diabetes among Chinese adults in Shanghai, China. BMC Public Health. 2010 Nov 9;10(1):683. (IF: 2.364)
43. TIANWEN ZHU#, SHENGYING QIN#, JUN YE, WENJUAN QIU, LIANSHU HAN, YAFEN ZHANG, XUEFAN GU*. Mutational spectrum of phenylketonuria in the Chinese Han population: a novel insight into the geographic distribution of the common mutations. Pediatr Res. 2010 Mar;67(3):280-5. (IF:2.803)
44. Zhenqian Wu#, Xiaodong Han#, Shengying Qin#, Qi Zheng*, Zhigang Wang, Di Xiang, Jing Zhang, Huili Lu, Mingyuan Wu, Shunying Zhu, Yan Yu*, Yu Wang*, Wei Han*. Interleukin 1 receptor antagonist reduces lethality and intestinal toxicity of 5-fluorouracil in a mouse mucositis model. Biomed Pharmacother. 2010 Nov;64(9):589-93. (IF: 2.238)
45. Baocheng Liu, Lin He, Guang He, Yun He. A cross-national comparative study of orphan drug policies in the United States, the European Union, and Japan: Towards a made-in-China orphan drug policy. J Public Health Policy. 2010 Dec;31(4):407-21. (IF: 1.635)
46. 刘保成, 贺光, 贺林*. 转化医学:从基础科研到临床应用. 国际遗传学杂志. 2010 Jun 15; 33(3): 147-150,174.
47. Mei Ning#, Yifeng Yang#, Zhou Zhang, Zhuo Chen, Teng Zhao, Di Zhang, Daizhan Zhou, Jie Xu, Zhe Liu, Yabing Wang, Yun Liu, Xinzhi Zhao, Weidong Li, Sheng Li*, Lin He*. Amyloid-beta-Related Genes SORL1 and ACE are Genetically Associated With Risk for Late-onset Alzheimer Disease in the Chinese Population. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010 October;24(4):390-396. (IF: 2.875)
48. Lun Yang#, Xiangzhe Zhang#, Jian Chen, Qishan Wang, Lishan Wang, Yue Jiang, Yuchun Pan*. ReCGiP, a database of reproduction candidate genes in pigs based on bibliomics. Reprod Biol Endocrinol. 2010 Aug 14;8:96. (IF: 2.077)
49. Daizhan Zhou#, Yun Liu#, Di Zhang#, Simin Liu, Lan Yu, Yifeng Yang, Teng Zhao, Zhuo Chen, Mengyuan Kan, Zuofeng Zhang, Guoyin Feng, He Xu*, Lin He*. Variations in/nearby genes coding for JAZF1, TSPAN8/LGR5 and HHEX-IDE and risk of type 2 diabetes in Han Chinese. J Hum Genet. 2010 Dec;55(12):810-5. (IF: 2.547, Nature Publishing Group 杂志)
50. 刘保成, 贺光, 贺林*. 精神分裂症的基因组学研究进展. 国际遗传学杂志. 2010 Dec 15; 33(6):334-9.
51. Zhongfeng Wang, Baojie Li*. Mdm2 links genotoxic stress and metabolism to p53. Protein Cell. 2010 Dec;1(12):1063-72.