欢迎访问上海交通大学BIO-X研究院!

1.Peng Chen#, Jianhua Chen#, Ke Huang#, Weidong Ji, Ti Wang, Tao Li, Yang Wang, Hankun Wang, Lin He, Guoyin Feng, Yongyong Shi*. Analysis of association between common SNPs in ErbB4 and bipolar affective disorder, major depressive disorder and schizophrenia in the Han Chinese population. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012 Jan 10;36(1):17-21. (IF: 2.877)

2.Yingying Qin, Han Zhao, Jianfeng Xu, Yongyong Shi, Zhiqiang Li, Jie Qiao, Jiayin Liu, Chunrong Qin, Chune Ren, Jie Li, Shiling Chen, Yunxia Cao, China POF Study Group, Joe Leigh Simpson, Zi-Jiang Chen*. Association of 8q22.3 locus in Chinese Han with idiopathic premature ovarian failure (POF). Hum Mol Genet. 2012 Jan 15;21(2):430-6. (IF:9.377)

3.Han Zhao, Xinghua Xu, Xiuye Xing, Jianfeng Wang, Lin He, Yongyong Shi, Yuhua Shi, Yueran Zhao, Zi-Jiang Chen*. Family-based analysis of susceptibility loci for polycystic ovary syndrome on chromosome 2p16.3, 2p21 and 9q33.3. Hum Reprod. 2012 Jan;27(1):294-8. (IF: 3.506)

4.Yang Li, Kefu Tang, Kejun Zhou, Zhiyun Wei, Zhen Zeng, Lin He*, Chunling Wan*. Quantitative assessment of the effect of ABCA1 R219K polymorphism on the risk of coronary heart disease. Mol Biol Rep. 2012 Feb;39(2):1809-13. (IF: 2.038)

5.Yonglan Zheng#, Mengyuan Kan#, Lan Yu, Xiaomin Niu, Daizhan Zhou, Lin He, Shun Lu*, Yun Liu*. GPC5 rs2352028 Polymorphism and Risk of Lung Cancer in Han Chinese. Cancer Invest. 2012 Jan;30(1):13-9. (IF: 2.39)

6.Lin An, Xiwen Zhao, Jian Wu, Jianguo Jia, Yunzeng Zou, Xizhi Guo, Lin He, Hongxin Zhu*. Involvement of autophagy in cardiac remodeling in transgenic mice with cardiac specific over-expression of human programmed cell death 5. PLoS One. 2012;7(1):e30097. (IF: 4.411)

7.XingWang Li#, BaoCheng Liu#, Yang Wang, QingZhu Zhao, Qi Shen, ShiQing Chen, Jue Ji, FengPing Yang, LingHan Gao, Yifeng Xu, Guoyin Feng, Lin He, Guang He*. NAPG may not be a common risk gene shared by bipolar disorder and schizophrenia in Chinese population. Psychiatr Genet. 2012 Apr;22(2):107-8. (IF: 2.696)

8.G Chen, D Zhou, Z Zhang, M Kan, D Zhang, X Hu, G Feng, Y Liu*, L He*. Genetic variants in IFIH1 play opposite roles in the pathogenesis of psoriasis and chronic periodontitis. Int J Immunogenet. 2012 Apr;39(2):137-143. (IF: 1.620)

9.Qin Shen, Xinzhi Zhao, Lan Yu, Zhou Zhang, Daizhan Zhou, Mengyuan Kan, Di Zhang, Lan Cao, Qinghe Xing, Yifeng Yang, He Xu, Lin He, Yun Liu. Association of Leukocyte Telomere Length with Type 2 Diabetes in Mainland Chinese Populations. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr;97(4):1371-4. (IF: 6.495)

10.Kejun Zhou, Yifeng Yang, Linghan Gao, Guang He, Weidong Li, Kefu Tang, Baohu Ji, Ming Zhang, Yang Li, Jinglei Yang, Liya Sun, Zhao Zhang, Hui Zhu, Lin He, Chunling Wan*. NMDA Receptor Hypofunction Induces Dysfunctions of Energy Metabolism And Semaphorin Signaling in Rats: A Synaptic Proteome Study. Schizophr Bull. Schizophr Bull. 2012 May;38(3):579-91 (IF: 8.273)

11.Xuming Zhu, Huang Zhu, Lingling Zhang, Sixia Huang, Jingjing Cao, Gang Ma, Guoying Feng, Lin He, Yingzi Yang, Xizhi Guo*. Wls-mediated Wnts differentially regulate distal limb patterning and tissue morphogenesis. Dev Biol. 2012 May 15;365(2):328-38. (IF: 4.094)

12.Honglian Wang#, Xiaohong Wang#, Qiaoli Li, Shiting Chen, Liyan Liu, Zhiyun Wei, Lei Wang, Yun Liu, Xinzhi Zhao, Lin He, Jianshe Wang*, Qinghe Xing*. Analysis of JAG1 gene variant in Chinese patients with Alagille syndrome. Gene. 2012 May 10;499(1):191-3. (IF: 2.266)

13.Liming Tao#, Zhou Zhang#, Zhuo Chen, Daizhan Zhou, Weidong Li, Mengyuan Kan, Di Zhang, Lin He, Guoying Huang*, Yun Liu. A Common variant near the melanocortin 4 receptor is associated with low-density lipoprotein cholesterol and total cholesterol in the Chinese Han population. Mol Biol Rep. 2012 Jun;39(6):6487-93. (IF: 2.038)

14.Jenny Fung Ling Chau#, Deyong Jia#, Zhongfeng Wang#, Zhi Liu, Yuanyu Hu, Xin Zhang, Hao Jia, Keng Po Lai, Wai Fook Leong, Bi Jin Au, Yuji Mishina, Ye-Guang Chen, Christine Biondi, Elizabeth Robertson, Dong Xie, Huijuan Liu, Lin He, Xueying Wang, Qiang Yu, Baojie Li*. A crucial role for bone morphogenetic protein-Smad1 signalling in the DNA damage response. Nat Commun. 2012 May 15;3:836. (IF: 10.742, Nature Publishing Group 杂志)

15.Xin Li, Yang Wang, XingWang Li, BaoCheng Liu, QingZhu Zhao, WeiDong Li, ShiQing Chen, XiaoYe Huang, FengPing Yang, Quan Wang, JinFen Wang, YanZeng Xiao, YiFeng Xu, GuoYin Feng, ZhiHai Peng*, Lin He*, Guang He*. No Association Between the USP7 Gene Polymorphisms and Colorectal Cancer in the Chinese Han Population. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(5):1749-52. (IF: 0.659)

16.Xunyi Huang#, Lili Chen#, Wenlong Song, Ling Chen, Jiamin Niu, Xia Han, Guoyin Feng, Lin He*, Shengying Qin*. Systematic Functional Characterization of Cytochrome P450 2E1 Promoter Variants in the Chinese Han Population. PLoS One. 2012;7(7):e40883. (IF: 4.411)

17.HuiYi Kua#, Huijuan Liu#, Wai Fook Leong#, Lili Li, Deyong Jia, Gang Ma, Yuanyu Hu, Xueying Wang, Jenny F. L. Chau, YeGuang Chen, Yuji Mishina, Sharon Boast, James Yeh, Li Xia, GuoQiang Chen, Lin He, Stephen P. Goff, Baojie Li*. c-Abl promotes osteoblast expansion by differentially regulating canonical and non-canonical BMP pathways and p16(INK4a) expression. Nat Cell Biol. 2012 Jun 24;14(7):727-37. (IF: 19.488, Nature Publishing Group 杂志)

18.Liyan Shao#, Lishan Wang#, Zhiyun Wei, Yuyu Xiong, Yang Wang, Kefu Tang, Yang Li, Guoyin Feng, Qinghe Xing*, Lin He*. Dynamic network of transcription and pathway crosstalk to reveal molecular mechanism of MGd-treated human lung cancer cells. PLoS One. 2012;7(5):e31984. (IF: 4.411)

19.Ran Huo#, Kefu Tang#, Zhiyun Wei, Lu Shen, Yuyu Xiong, Xi Wu, Jiamin Niu, Xia Han ,Zhengan Tian, Lun Yang, Guoyin Feng, Lin He*, Shengying Qin*. Genetic polymorphisms in CYP2E1: association with schizophrenia susceptibility and risperidone response in the Chinese Han population. PLoS One. 2012;7(5):e34809. (IF: 4.411)

20.Xi Wu#, KeFu Tang#, Yang Li, YuYu Xiong, Lu Shen, ZhiYun Wei, KeJun Zhou, Jia Min Niu, Xia Han, Lun Yang, GuoYin Feng, Lin He*, ShengYing Qin*. Quantitative assessment of the effect of LRRK2 exonic variants on the risk of Parkinson's disease: a meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2012 Jul;18(6):722-30. (IF: 3.795)

21.Shengping Li#, Ji Qian#, Yuan Yang#, Wanting Zhao, Juncheng Dai, Jin-Xin Bei, Jia Nee Foo, Paul J. McLaren, Zhiqiang Li, Jingmin Yang, Feng Shen, Li Liu, Jiamei Yang, Shuhong Li, Shandong Pan, Yi Wang, Wenjin Li, Xiangjun Zhai, Boping Zhou, Lehua Shi, Xinchun Chen, Minjie Chu, Yiqun Yan, Jun Wang, Shuqun Cheng, Jiawei Shen, Weihua Jia, Jibin Liu, Jiahe Yang, Zujia Wen, Aijun Li, Ying Zhang, Guoliang Zhang, Xianrong Luo, Hongbo Qin, Minshan Chen, Hua Wang, Li Jin, Dongxin Lin, Hongbing Shen, Lin He, Paul I. W. de Bakker, Hongyang Wang, Yi-Xin Zeng, Mengchao Wu, Zhibin Hu*, Yongyong Shi*, Jianjun Liu*, Weiping Zhou*. GWAS Identifies Novel Susceptibility Loci on 6p21.32 and 21q21.3 for Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B Virus Carriers. PLoS Genet. 2012 Jul;8(7):e1002791. (IF: 8.694)

22.Xiangfeng Lu#, Laiyuan Wang#, Shufeng Chen, Lin He, Xueli Yang, Yongyong Shi, Jing Cheng, Liang Zhang, C Charles Gu, Jianfeng Huang, Tangchun Wu, Yitong Ma, Jianxin Li, Jie Cao, Jichun Chen, Dongliang Ge, Zhongjie Fan, Ying Li, Liancheng Zhao, Hongfan Li, Xiaoyang Zhou, Lanying Chen, Donghua Liu, Jingping Chen, Xiufang Duan, Yongchen Hao, Ligui Wang, Fanghong Lu, Zhendong Liu, Cailiang Yao, Chong Shen, Xiaodong Pu, Lin Yu, Xianghua Fang, Lihua Xu, Jianjun Mu, Xianping Wu, Runping Zheng, Naqiong Wu, Qi Zhao, Yun Li, Xiaoli Liu, Mengqin Wang, Dahai Yu, Dongsheng Hu, Xu Ji, Dongshuang Guo, Dongling Sun, Qianqian Wang, Ying Yang, Fangchao Liu, Qunxia Mao, Xiaohua Liang, Jingfeng Ji, Panpan Chen, Xingbo Mo, Dianjiang Li, Guoping Chai, Yida Tang, Xiangdong Li, Zhenhan Du, Xuehui Liu, Chenlong Dou, Zili Yang, Qingjie Meng, Dong Wang, Renping Wang, Jun Yang, Heribert Schunkert, Nilesh J Samani, Sekar Kathiresan, Muredach P Reilly, Jeanette Erdmann, The Coronary ARtery DIsease Genome-Wide Replication And Meta-Analysis (CARDIoGRAM) Consortium, Xiaozhong Peng, Xigui Wu, Depei Liu, Yuejin Yang, Runsheng Chen, Boqin Qiang, Dongfeng Gu*. Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease. Nat Genet. 2012 Jul 1;44(8):890-894. (IF: 40.361, Nature Publishing Group 杂志)

23.Jing Dong#, Zhibin Hu#, Chen Wu#, Huan Guo, Baosen Zhou, Jiachun Lv, Daru Lu, Kexin Chen, Yongyong Shi, Minjie Chu, Cheng Wang, Ruyang Zhang, Juncheng Dai, Yue Jiang, Songyu Cao, Zhenzhen Qin, Dianke Yu, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Jianhang Gong, Chongqi Sun, Xueying Zhao, Zhihua Yin, Lei Yang, Zhiqiang Li, Qifei Deng, Jiucun Wang, Wei Wu, Hong Zheng, Guoquan Zhou, Hongyan Chen, Peng Guan, Zhihang Peng, Yijiang Chen, Yongqian Shu, Lin Xu, Xiangyang Liu, Li Liu, Pin Xu, Baohui Han, Chunxue Bai, Yuxia Zhao, Haibo Zhang, Ying Yan, Christopher I Amos, Feng Chen, Wen Tan, Li Jin, Tangchun Wu, Dongxin Lin, Hongbing Shen*. Association analyses identify multiple new lung cancer susceptibility loci and their interactions with smoking in the Chinese population. Nat Genet. 2012 Jul 15;44(8):895-9. (IF: 40.361, Nature Publishing Group 杂志)

24.Arman Zhao#, Yuqian Xiang#, Jiawei Xu, Qiaoli Li, Lei Wang, Qinghe Xing, Zhou Zhang, Yun Liu, Guoyin Feng, Lin He*, Xinzhi Zhao*. Lack of support for association between the copy number variants in the FCGR locus and schizophrenia: A case control study. Neurosci Lett. 2012 Aug 1;522(2):85-91. (IF: 2.200)

25.Huang Zhu, Jianzhi Zhao, Wenrong Zhou, Hanjun Li, Rujiang Zhou, Lingling Zhang, Haixia Zhao, Jingjing Cao, Xuming Zhu, Hongliang Hu, Gang Ma, Lin He, Zhengju Yao, Libo Yao, Xizhi Guo*. Ndrg2 regulates vertebral specification in differentiating somites. Dev Biol. 2012 Sep 15;369(2):308-18. (IF: 4.094)

26.L Guo,# X Luo#, A Zhao, H Huang, Z Wei, L Chen, S Qin, L Shao, J Xuan, G Feng, C Minghua, J Luan, L He*, Q Xing*. A novel heterozygous nonsense mutation of keratin 5 in a chinese family with Dowling-Degos disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jul;26(7):908-10. (IF: 2.98)

27.Zhiyun Wei, Lei Wang, Mengmeng Zhang, Jiekun Xuan,Yang Wang, Baocheng Liu, Liyan Shao, Jun Li, Zhen Zeng,Tao Li, Jie Liu, Ti Wang, Ming Zhang, Shengying Qin,Yifeng Xu, Guoyin Feng, Lin He, Qinghe Xing*. A pharmacogenetic study of risperidone on histamine H3 receptor gene (HRH3) in Chinese Han schizophrenia patients. J Psychopharmacol. 2012 Jun;26(6):813-8. (IF: 4.063)

28.Shan Ouyang, Linhan Gao, Lu Zhang, Yi Zheng Wenping Cao, Guoyin Feng, Lin He, Ping Liu*. A new locus in chromosome 2q37-qter is associated with posterior polar cataract. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012 Jun;250(6):907-13. (IF: 2.17)

29.Gang Ma#, Lili Li#, Yuanyu Hu, Jenny Fung Ling Chau, Bi Jin Au, Deyong Jia, Huijuan Liu, James Yeh, Lin He, Aijun Hao*, Baojie Li*. Atypical Atm-p53 genetic interaction in osteogenesis is mediated by Smad signaling. J Mol Cell Biol. 2012 Apr;4(2):8-20. (IF: 5.527)

30.Yongyong Shi#, Han Zhao#, Yuhua Sh#i, Yunxia Cao#, Dongzi Yang#, Zhiqiang Li#, Bo Zhang, Xiaoyan Liang, Tao Li, Jianhua Chen, Jiawei Shen, Junzhao Zhao, Li You, Xuan Gao, Dongyi Zhu, Xiaoming Zhao, Ying Yan, Yingying Qin, Wenjin Li, Junhao Yan, Qingzhong Wang, Junli Zhao, Ling Geng, Jinlong Ma, Yueran Zhao, Guang He, Aiping Zhang, Shuhua Zou, Aijun Yang, Jiayin Liu, Weidong Li, Baojie Li, Chunling Wan, Ying Qin, Juanzi Shi, Jing Yang, Hong Jiang, Jine Xu, Xiujuan Qi, Yun Sun, Yajie Zhang, Cuifang Hao, Xiuqing Ju, Dongni Zhao, Chune Ren, Xiuqing Li, Wei Zhang, Yiwen Zhang, Jiangtao Zhang, Di Wu, Changming Zhang, Lin He*, ZiJiang Chen*. Genome-wide association study identifies eight new risk loci for polycystic ovary syndrome. Nat Genet. 2012 Aug 12;44(9):1020-5. (IF: 40.361, Nature Publishing Group 杂志)

31.Yang Li, Kejun Zhou, Zhao Zhang, Liya Sun, Jinglei Yang, Ming Zhang, Baohu Ji, Kefu Tang, Zhiyun Wei, Guang He, Linghan Gao, Lun Yang, Peng Wang, Ping Yang, Guoying Feng, Lin He*, Chunling Wan*. Label-free quantitative proteomic analysis reveals dysfunction of complement pathway in peripheral blood of schizophrenia patients: evidence for the immune hypothesis of schizophrenia. Mol Biosyst. 2012 Aug 28;8(10):2664-71. (IF: 3.534)

32.Huang S, Zhu X, Liu Y, Tao Y, Feng G, He L, Guo X, Ma G. Wls is expressed in the epidermis and regulates embryonic hair follicle induction in mice. PLos One. 2012;7(9):e45904. (IF: 4.411)

33.Li W, Zhou Y, Tian X, Kim TY, Ito N, Watanabe K, Tsuji A, Niimi K, Aoyama Y, Arai T, Takahashi E. New ataxic tottering-6j mouse allele containing a cacna1a gene mutation. PLos One. 2012;7(8):e44230. (IF: 4.411)

34.Niu X, Li H, Chen Z, Liu Y, Kan M, Zhou D, Li Z, Ye X, Shen S, Lv C, Lu S. A Study of Ethnic Differences in TGFβ1 Gene Polymorphisms and Effects on the Risk of Radiation Pneumonitis in Non-Small-Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2012 Nov;7(11):1668-75. (IF: 4.547)

35.Jin G, Ma H, Wu C, Dai J, Zhang R, Shi Y, Lu J, Miao X, Wang M, Zhou Y, Chen J, Li H, Pan S, Chu M, Lu F, Yu D, Jiang Y, Dong J, Hu L, Chen Y, Xu L, Shu Y, Pan S, Tan W, Zhou B, Lu D, Wu T, Zhang Z, Chen F, Wang X, Hu Z, Lin D, Shen H. Genetic variants at 6p21.1 and 7p15.3 are associated with risk of multiple cancers in han chinese. Am J Hum Genet. 2012 Nov 2;91(5):928-34. (IF: 12.649)

36.Wang T, Zeng Z, Hu Z, Zheng L, Li T, Li Y, Liu J, Li J, Feng G, He L, Shi Y. FGFR2 is associated with bipolar disorder: A large-scale case-control study of three psychiatric disorders in the Chinese Han population. World J Biol Psychiatry. 2012 Dec;13(8):599-604. (IF: 5.564)

37.Zhao QZ#,, Liu BC#,, Zhang J, Wang L, Li XW, Wang Y, Ji J, Yang FP, Wan CL, Xu YF, Feng GY, He L, He G*. Association between a COMT polymorphism and clinical response to risperidone treatment: a pharmacogenetic study. Psychiatr Genet. 2012;22(6):298-299. (IF: 2.696)

38.孙 哲, 李许睿, 琚珏刚, 吴树锦, 周 佩, 陆钦池*, 李胜天*. 急性应激刺激对癫痫模型大鼠癫痫发作的影响. 生理学报 Acta Physiologica Sinica, December 25, 2012, 64(6): 639–645.

39.Huang X, Wang Y, Yu T, Liu B, Li X, Li W, Chen S, Zhao Q, Li X, Yang F, Wang Q, Wang J, Xiao Y, Xu Y, Feng G, Peng Z, He L, He G. Association study of APC polymorphisms with colorectal cancer in Han Chinese. Clin Biochem. 2012 Dec;45(18):1669-72. (IF: 2.359)

40.Jin C, Li W, Yuan J, Xu W, Cheng Z. Association of the CR1 polymorphism with late-onset Alzheimer's disease in Chinese Han populations: a meta-analysis. Neurosci Lett. 2012 Oct 3;527(1):46-9. (IF: 2.200)

41.Yuan A, Yi Z, Sun J, Du Y, Yu T, Zhang C, Liu Y, Zhou Y, Liu D, Li H, Xu Y, Cheng Z, Li W, Yu S. Effect of SOX10 gene polymorphism on early onset schizophrenia in Chinese Han population. Neurosci Lett. 2012 Jul 19;521(2):93-7. (IF: 2.200)